Alto Alto

Rally - Alpine Racing Team

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zajištění reklamy v oblasti atraktivního rallyového sportu přitahujícího velké množství diváků – Vašich možných budoucích obchodních partnerů a odběratelů.

Výhody tohoto typu reklamy:

  • cena reklamy je velmi efektivní vzhledem k vysokému využití vložených finančních prostředků
  • velká atraktivnost automobilových soutěží je zárukou vysoké návštěvnosti diváků
  • účinnost reklamy je zvyšována účastí sdělovacích prostředků, tisku, televize a rozhlasu.
  • publicita v tisku (noviny i odborné časopisy) včetně fotografií
  • výstava závodních vozů v tuzemsku i zahraničí
  • možnost distribuce Vašich reklamních předmětů při soutěžích

Jak získávat prostor pro svou obchodní činnost a působit svými výrobky na širokou spotřebitelskou síť?

REKLAMOU NA SOUTĚŽNÍM VOZE! více informací

Těšíme se na vzájemnou spolupráci se všemi sponzory kteří fandí automobilovému sportu!

Kontakt:
ART
Tomáš Knytl
Mob: 603 526 391

rally rally
clear float
clear float